LOREDO RES Sp. z o. o.
Zygmunta Słominskiego 15/14 Street
00-195 Warszawa
NIP: 5252722072
KRS: 0000693954
e-mail: info@loredores.com

Łukasz Siwiński
Board Member
e-mail: lukasz@loredores.com

Maciej Wiśniewski
CEO
e-mail: maciej@loredores.com